EU PROJEKT

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu: Opremanje poduzeća Terad d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju, ref. br. KK.11.1.1.01.0552

Kratki opis projekta (operacije): ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu poduzeća te podupiruće aktivnosti stvorit će se preduvjeti za proizvodnju inovativnog proizvoda za poslovanje što će osigurati temelje za rast prihoda od poslovanja, prihoda od izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): uvođenjem inovativnog proizvoda poduzeća, Korisnik planira povećati prihode od prodaje i izvoza te rast zapošljavanja. Dugoročni cilj Korisnik je osnaživanje postojeće tržišne pozicije na postojećim ciljanim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta: 4.053.919,46 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.419.171,30 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 1. 12. 2021. – 1. 7. 2023. godine

Kontakt osobe za više informacija: Žaneta Karačić, e-mail: zaneta.karacic@terad.hr, Tel.: +3851 29 15 933

Dana 11. siječnja 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Opremanje poduzeća Terad d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“. Projekt ukupne vrijednosti 4.053.919,46 HRK od čega Europska unija sufinancira 1.419.171,30 HRK provodi se u trajanju od 19 mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Terad d.o.o.

Skip to content